CPF เดินหน้าส่ง “อาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ต่อเนื่อpoker online ได้ เงินจริงง ถึงมือแพทย์-แรงงานต่างชาติ จ.สมุทรสาคร-เว็บไซต์บาคาร่า

2021.01.03 -


ในช่วงที่จังหวัดสมุทรสาครยังอยู่ระหว่างการเร่งจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่อย่างเข้มข้น แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโควิด และพี่น้องแรงงานต่างชาติ ต่างคลายกังวลได้บริโภคอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอ จากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่จัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารต่อเนื่อง รวมเป็นอาหารพร้อมรับประทาน 85,800 แพก และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมร่วมมือกับเครือซีพีจัดส่งหน้ากากอนามัยซีพีถึงมือกลุ่มเปราะบางใน จ.ระยอง และ จ.สมุทรสาคร ร่วมเป็นแรงใจให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ร่วมกับซีพี เฟรชมาร์ท ได้ทยอยจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19” ให้ถึงมือหมอ พยาบาล และผู้ป่วยโควิด ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ให้ครบทั้งหมด 55,000 แพก เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ได้บริโภคอาหารปลอดภัย มีโภชนาการ สามารถทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มทสล็อต 99 ฟรีเครดิตี่เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้เร็วที่สุด


ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN จัดการลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 30,800 แพก และไข่ไก่สดจำนวน 10,000 ฟอง ลงพื้นที่กักกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในบริเวณตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ไปแจกจ่ายให้ถึงมือพี่น้องแรงงานต่างชาติและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่ครอบครัวแรงงานต่างชาติที่ได้รับผลกระทบไม่มีงาน และขาดรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ระหว่างที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสมุทรสาคร


“ซีพีเอฟร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขนส่งอาหารปลอดภัยให้ถึงมือหมอ-พยาบาล ผู้ป่วย และพี่น้องแรงงานต่างชาติที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกคน รวมถึงพี่น้องแรงงานต่างชาติจะไม่ขาดแคลนอาหารปลอดภัยในทุกช่วงเวลาแม้ว่าในภาวะวิกฤต” นายประสิทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟให้ความใส่ใจต่อกระบวนการผลิตและการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดส่งถึงมือแพทย์ พยาบาล และแรงงานต่างชาติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของอาหารและป้องกันการปนเปื้อนตลอดกระบวนการตั้งแต่โรงงานจนถึงมือผู้รับ เพื่อให้ทุกคนได้บริโภคอาหารที่มีโภชนาการ ปลอดภัยจากโควิด-19

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับซีพีเอฟได้มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” จำนวน 200,000 ชิ้น แก่แรงงานต่างด้าว และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 30,000 ชิ้นผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. สำหรับแจกจ่ายให้แรงงานต่างชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง ส่วนที่เหลือ เครือเจริญโภคภัณฑ์จะทยอยส่งมอบไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป


  • CPF
  • ซีพีเอฟ

คํา คม ผี

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

15
0
   

ดอกเบี้ยฝากใกล้ 0% ผลักผู้ออมสู่พื้นที่เสี่ยง

พิษ Covid-19 กดดอกเบี้ยมีแนวโน้มใกล้ 0% ด้านแบงก์ชาติออกบทความ “เมื่อธนาคารกลางทั่วโลกหมดกระสุน” พร้อมมี 4 เครื่องมือดูแล นักเศรษฐศาสตร์เชื่อเมืองไทยไปไม่ถึง แต่ไม่ปฏิเสธดอกเบี้ยลงได้อีก ส่งผลผลักผู้มีเงินออมไปสู่พื้นที่เสี่ยง นั