เปิดบันทึกความชอกช้ำม้งห้วยทรายเหนือ ขอถนน 2 ทศวกีฬาภาษาอังกฤษอ่านว่ารรษไม่ได้ จนเมินใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ยกหมู่บ้าน-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.29 -


พิษณุโลก – เปิดแฟ้มลับความชอกช้ำพี่น้องชาวม้งห้วยทรายเหนือ ขอถนนตั้งแต่ปี 42 วันนี้ยังคลุกฝุ่นเหมือนเดิม จนต้องพากันไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.พิษณุโลก แบบยกหมู่บ้าน ประท้วงรัฐไม่เหลียวแลผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย


กรณีชาวม้งห้วยทรายเหนือ หมู่ 6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไม่ยอมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.พิษณุโลกเมื่อ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมาแบบยกหมู่บ้าน 849 เสียง เพื่อประท้วงรัฐไม่ดูแล-พัฒนาถนนเข้าหมู่บ้าน อ้างว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบเอกสารแฟ้มลับยืนยันว่า ชาวบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ 6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย เริ่มขอถนนหินคลุก-ลาดยางผ่านไปทาง ส.ส.ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ (ปัจจุบันย้ายไปประกอบอาชีพจังหวัดทางภาคอีสาน) และขอความช่วยเหลือผ่านไปทางอำเภอนครไทยอีกทางหนึ่ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 โดยระบุว่า ชาวบ้านทรายเหนือมีความเดือดร้อน ลำบากมากในการสัญจรไปมา เนื่องจากถนนเข้าหมู่บ้านเป็นถนนดิน ฤดูฝนถูกน้ำกัดเซาะเป็นร่องลึก เป็นหลุมเป็นบ่อ หากฝนตกติดต่อกันตลอด ทำให้ถนนไม่สามารถใช้สัญจรได้

กระทั่ง 10 มีนาคม 2543 อบต.ห้วยเฮี้ยได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการที่ 9 (พิจิตร) ขอมอบถนนดินเพิ่มเติม บ้านห้วยทรายเหนือ-บ้านลาดคื้อ ระบุว่า ตามที่ อบต.ห้วยเฮี้ยมีความประสงค์ขอส่งมอบถนนดินลูกรังบ้านห้วยทรายเหนือ แยกทางหลวงแผ่นดินสายพิษณุโลก-หล่มสัก รวมระยะทาง 10 กิโลเมตรให้แก่กรมโยธาธิการนั้น ได้ขอเพิ่มเส้นทางเชื่อมอีก 1 เส้นทางจำนวน 12 กิโลเมตร จากบ้านห้วยทรายเหนือ-บ้านลาดคื้อ เนื่องจากราษฎรใช้สัญจรไปมาโดยรถไถนา รถอีแต๋น


12 ตุลาคม 2544 อบต.ห้วยเฮี้ยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการ (ผ่าLotsa Slots ได้เงินจริงไหมน ส.ส.ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์) เรื่องขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านห้วยทรายเหนือ กม.87+300 รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร อ้างถึงหมู่บ้านห้วยทรายเหนือเป็นหมู่บ้านร่วมพัฒนาชาติไทย (ชาวเขาเผ่าม้ง) เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม การปกครอง และประโยชน์การพัฒนาประเทศ

13 กันยายน 2545 อบต.ห้วยเฮี้ยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา เรื่อง ขอความเห็นขอบในการใช้พื้นที่ อ้างถึงแผนงานถนน อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนเนินเพิ่มและอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จึงขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่จำแนกเป็นที่จัดสรรให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งนิคมชาวเขา ซึ่งได้ขออนุญาตไว้แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานในการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

30 กันยายน 2545 อบต.ห้วยเฮี้ยยังทำเรื่องถึงนายอำเภอนครไทย ย้ำถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จึงขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการ ปีงบประมาณ 2546 แต่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานฯ ทุ่งแสลงหลวง และพื้นที่จำแนกกรมประชาสงเคราะห์ (ซึ่งขออนุญาตกรมป่าไม้ไปแล้วนั้น)

8 ตุลาคม 2545 อบต.ห้วยเฮี้ยทำหนังสือสอบถามอุทยานฯ ทุ่งแสลงหลวง ขอทราบผลการขออนุญาตลาดยางเข้าหมู่บ้านห้วยทรายเหนือ 10 กิโลเมตร ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ อบต.ฯ ทราบ เพื่อจักดำเนินการต่อไป


อุทยานฯ ทุ่งแสลงหลวงได้แจ้งต่อ อบต.ห้วยเฮี้ยเมื่อ 17 ตุลาคม 2545 ว่าการจะขอถนนต้องมีแบบแปลนประกอบพิจารณาเห็นชอบเฉพาะรายจากอธิบดีกรมป่าไม้ จึงขอให้ทางอุทยานฯ รวบรวมเอกสารด้วย ขณะที่อำเภอนครไทยก็มีหนังสือถึง อบต.ห้วยเฮี้ย ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 245 แจ้งว่า ไม่ประสงค์นำที่ดิน ส.ป.ก.ประกอบการสร้างถนน

ทั้งนี้ อบต.ห้วยเฮี้ยยังได้ทำเรื่องถึงผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา เมื่อ 23 ธ.ค. 45 ขอรับสนับสนุนงบปี 46 จะใช้พื้นที่ 1. ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 10 เมตร ยาว 2,200 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 13 ไร่เศษ 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,200 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 6 ไร่

ขณะที่อุทยานฯ ทุ่งแสลงหลวงได้ส่งเรื่องการขออนุมัติแบบแปลนปรับปรุงถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านห้วยทรายเหนือไปยังสำนักอุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545


อย่างไรก็ตาม จนถึงปี 2549 โครงการปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้านห้วยทรายเหนือยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ 16 สิงหาคม 2549 อบต.ห้วยเฮี้ยได้ยื่นหนังสือถึง ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เรื่องขอรับการสนับสนุนก่อสร้างถนน แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเช่นกัน

16 ตุลาคม 2550 อบต.ห้วยเฮี้ยยังทำหนังสือร้องถึง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 ซึ่ง อบต.มีงบประมาณน้อย ไม่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร จึงขอให้ช่วยติดตามถนนลาดยางห้วยทรายเหนือ

17 มิถุนายน 51 อบต.ห้วยเฮี้ยทำเรื่องสอบถามไปยังทางหลวงชนบท, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องขอความคืบหน้าสร้างถนนลาดยาง ว่าได้บรรจุไว้เป็นถนนโครงข่ายที่จะก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงหรือไม่ ขอโปรดยืนยันเป็นหนังสือเพื่อจะแจ้งให้ราษฎรผู้เดือดร้อนรับทรกีฬาฟุตบอลเกิดขึ้นที่ประเทศใดาบ

แต่ทุกอย่างยังคงไม่คืบหน้าเช่นเดิม..กระทั่งชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน 849 เสียงมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.พิษณุโลก ทั้งหมู่บ้านดังกล่าว


<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

22
0
   

ตามส่องวิถีชีวิตชาวบ้านหลังเสร็จนาปี ออกขุดปูจับกบดักหนูนา หาได้มากเหลือกินก็ขายเกมยิงปลาเครดิตฟรี 300-เว็บไซต์บาคาร่า

กาฬสินธุ์ – ตามส่องวิถีชีวิตพี่น้องเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ ช่วงรอทำนาปรังรอบต่อไป ต่างพากันออกหาอาหารป่าตามท้องทุ่ง ทั้ง ขุดปู จับกบ เขียด หนูนา ทำเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัว ประหยัดเงินซื้อกับข้าวในตลาด