อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เล่น ยัง ไงประกาศปิดเล่นน้ำตก ป้องกันโควิด-19 ระหว่าง 6-31 ม.ค.-เว็บไซต์บาคาร่า

2021.01.05 -

กาญจนบุรี – อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ประกาศปิดเล่นน้ำตกป้องกันโควิด-19 ระหว่าง 6-31 ม.ค.ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (5 ม.ค.) นายกมลาศ อิสสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้ประกาศอุทยานแห่งชาติลำคลองงู เรื่อง ปิดให้บริการสถานที่กางเตดาวน์โหลดjoker gaming็นท์ และงดกิจกรรมเล่นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558

กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่ง รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด ในลำดับที่ 2 กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติตต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 7) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการบริหารจัดการสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และสถานบริการต่างๆ ตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อเป็นการฝาระวัง ป้องก้น และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อุทยานแห่งชาติลำคลองงูจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการปิดให้บริการสถานที่กางเต็นท์ และงดกิจกรรมเล่นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติลำคลองงู เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เปิดให้เที่ยวชมเฉพาะน้ำตกนางครวญ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

อุทยานแห่งชาติยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากติดต่อราชการสามารถติดต่อได้ตามปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน แลคาสิโนออนไลน์888ะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email : Lamkhlongngoo_np@hotmail.com และโทรศัพท์สำนักงาน 08-4913-2381 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


  • อุทยานแห่งชาติ ลำคลองงู
  • อุทยานแห่งชาติ
  • COVID-19
  • โควิด-19

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

21
0
   

ไอวีแอล คว้ารางฝาก10รับ100 วอเลทวัลด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาค Sustainable Business Awards Thailand-เว็บไซต์บาคาร่า

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาค Sustainable Business Awards Thailand ก้าวสู่องค์กรชั้นนำที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน