ส.อ.ท.แนะทุกส่วนขับเคลื่อนเกษตรดั้งเดิมสู่สมาร์ทฟาร์มมิ่งทางรอดศก.ไทย-เเติมเงิน royal crownว็บไซต์บาคาร่า

2021.01.05 -


สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ส.อ.ท. ย้ำอุตสาหกรรมเกษตรคือเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนศก.รับมือโควิด-19 ดีสุด เหตุพึ่งท่องเที่ยวและส่งออกยาก ทางรอดหลักของไทยหวังทุกฝ่ายช่วยกันเร่งขับเคลื่อนแผนที่มีอยู่ในปี 2564 เชื่อ 5-10ปีจะเปลี่ยนโหมดสู่เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรปลอดภัย หนุนส่งออกเป็นครัวของโลกได้ไม่ยาก


นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยต้องเร่งปรับเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยการมุ่งเน้นยกระดับภาคการเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรอัจฉริยะ(สมาร์ทฟาร์มมิ่ง)และเกษตรปลอดภัย(GAP) เพื่อเป็นทางรอดให้กับประเทศซึ่งเชื่อว่าหากมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพียง 5-10 ปีก็จะนำไปสู่การเพิ่มการส่งออกอาหารแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกได้จากที่ปัจจุบันไทยส่งออกอุตสาหกรรมอาหารอยู่อันดับที่ 11 ของโลก

“ ปีที่ผ่านมาส.อ.ท.ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆใกล้ชิดโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเปลี่ยนแปลงเกษตรดั้งเดิมด้วยการเร่งใช้เทคโนโลยี การทำเกษตรแปลงใหญ่ มีการวิเคราะห์ดิน หาเงินกู้อย่างเป็นระบบให้ ฯลฯ ผมคิดว่าปี 2564 ภาพจะชัดขึ้นและเชื่อว่าหลายส่วนจะหันมามองเกษตรมากขึ้นเพราะนี่คือทางรอดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งปัญหาโควิด-19ทั่วโลกเราไม่อาจพึ่งท่องเที่ยว ส่งออกได้มาก เราต้องพึ่งตัวเองหรือเศรษฐกิจในประเทศ ดังนั้นต้องใช้เกษตรนำแต่ทำที่มีอยู่ให้ดีขึ้นตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงและเป็นครัวของโลกที่สมบูรณ์แบบคือไม่ทิ้งเกษตรกรไว้ข้างหลัง”นายศักดิ์ชัยกล่าว

อย่างไรก็ตามส.อ.ท.ได้เสนอการขับเคลื่อนแผนงานด้านต่างๆ ให้กับรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ว่าด้วยการเสนอเกษตรปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ การร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด เทคโนโลยีและโลจิสติกส์ รวมถึงโครงการ เกษตรแม่นยำ นำร่อง 2 ล้านใน 6 พืชเศรษฐกิจไทยได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน ข้าว และยางพารา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคอนแทรคฟาร์มมิ่งกับสมาชิกส.อ.ท.ที่จะมาบริสล็อต1688sเกมสล็อต ยู ฟ่าหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งหากได้ผลก็จะนำไปขยายยังพื้นที่และเกษตรตัวอื่นๆ ขณะนี้เริ่มประสบความสำเร็จบางรายการแล้วเช่นอ้อยในภาคอีสานที่มีการนำระบบเทคโนโลยีมาตรวจวัดความหวานทำให้เห็นว่าแปลงอ้อยแปลงใดควรจะพัฒนาอย่างไร เป็นต้น

นอกจากนี้ส.อ.ท.ยังได้ร่วมมือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ล่าสุดได้ปรับแผนในปี 2564-65 ให้สอดรับกับโควิด-19 ที่จะมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับคนตกงานเมื่อกลับไปยังพื้นที่บ้านเกิดให้มีงานทำและตอบโจทย์การพัฒนาด้านการเกษตรของไทยที่สำคัญอาทิ 1.การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ขณะนี้ยังมีการขาดแคลนเช่น คนบังคับโดรน ด้วยการเพิ่มหลักสูตรการฝึกบินโดรนเพื่อการเกษตรในระดับอาชีวะ ระบบเซ็นเซอร์ การพัฒนาโรงเรือน เป็นต้น

2. ยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยการให้มีการประกาศคุณวุฒิวิชาชีพให้กับกลุ่มที่มีการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร และ 3. ยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) โดยการอบรม องค์ความรู้ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)ที่มีทุกจังหวัดของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะรองรับคนตกงานประมาณ 2-3 ล้านคนในจุดนี้ได้ซึ่งทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานและจะชัดเจนมากขึ้นในปี 2564
ฉายานักพนัน

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

23
0
   

ปีติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทาน ส.ค.ส.แก่ นสพ.ผู้จัดการ 360-เว็บไซต์บาVenetian casino essential workersคาร่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานการ์ดอวยพรปีใหม่แก่เครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563