ล็อกดาวน์! อ.บางละมุง ป้องกันวิกฤตโควเว็บบาคาร่า ฝากขั้นต่ํา100ิด-19-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.31 -

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตท้องที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดังนี้

1. ให้ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้นในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร (ให้เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เครื่องครัว เครื่องคอมพิวตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง ไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2. ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3. ให้ปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรมแรม ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

4. ร้านสะดวกซื้อทุกประเทที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

5. ให้ปิดสถานศึกษทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับชั้น และสถาบันกวดวิขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

6. ให้ปิดสระว่ายน้ำสาธารณะ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการทั้งบริเวณภายในและนอกอาคาร ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

7. ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

8. ให้ปิดตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเคสล็อตเครดิตฟรี 2020รื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชาทุกแห่งไว้เบ็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

9. ให้ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพทุกแห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

10. ให้ปิดสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นสนุ้กเกอร์ บิลเลียด และโบว์ลิ่งทุกแห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

11. ให้ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ กิจการสปา กิจการเพื่อเสริมความงาม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานเสริมความงามและคลินิกที่ให้บริการการเสริมความงาม รวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักทุกแห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนคว่สถานการณ์จะคลี่คลาย

12. ให้ปิดสถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร (พิตเนส) ทุกแห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

13. ให้ปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

14. สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น สนามกีฬาต่างๆ หรือสถานที่ที่มีประชาชน มาวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬา ห้ามสังสรรค์หรือทำกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกันที่มีการวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

15. ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคน อาทิ กิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์ นันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

16. ให้ประชาชทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหสถาน

17. ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการบริการประชาชนหรือมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้พิจรณามีคำสั่งตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์และภารกิจต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

สล็อต999 vip
<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

20
0
   

"Unsung Story ป ชั่ น เล่น ออนไลน์" จากผู้สร้างไฟนอลแทคติกส์โผล่ลง Steam-เว็บไซต์บาคาร่า

ค่าย Liitle Orbit ส่งเกม RPG ผสมวางแผน Unsung Story ลงร้าน Steam จากผู้สร้างเดียวกับไฟนอลแฟนตาซีแทคติกส์ในอดีต