รู้จักแนวคิด ‘3H’s’ที่พา‘ทรู’ ครองตำแหน่งเบอร์ 1 ของโลก *องค์กรความยั่งบาคาร่า6688ยืน ‘DJSI’ 3 ปีซ้อน-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.30 -


ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดดัชนีการประเมินด้านความยั่งยืนที่แสนเข้มข้นในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก โดยทุกปีจะมีการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่มากกว่า 3,500 บริษัททั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าบริษัทสูงเป็นอันดับต้น มาเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA)

โดยเมื่อวันที่13 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมาทาง SAM ในฐานะผู้จัดทำดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประกาศว่า‘ทรู’ เป็นองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายแรกและรายเดียวที่ติดอันดับ DJSI ประเภทตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ด้วยคะแนนสูงสุดที่ 1 (World Industry Leader) ของโลก 3 ปีซ้อนของหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงคงสถานะเป็นสมาชิกดาวน์โจนส์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2560 – 2563) ดังนั้น อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ทรูได้รับการยอมรับระดับโลกต่อเนื่องกันถึง 3 ปี เราจะไปหาคำตอบกัน


กรอบ 3H’sที่ทั่วโลกยอมรับ

แน่นอนว่า จุดเด่นสำคัญของ ‘ทรู’ ที่หลายคนนึกถึงคงไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยี, โครงข่าย 4G, 5G และระบบนิเวศน์ดิจิทัลของกลุ่มทรูที่แข็งแกร่ง แต่ทรูก็มีกรอบความยั่งยืน3H’s ที่ประกอบด้วย ‘Heart’ ‘Health’ และ ‘Home’ ไว้คอยสร้างสมดุลการขับเคลื่อนองค์กรและสังคมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจาก


HEART มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมา ทรูได้ดูแลองค์กรและสังคมด้วย ‘หัวใจ’ โดยได้นำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์บริการที่ดีให้แก่ลูกค้า เช่น บริการ iService, VDO Call Services ที่ 50 ทรูช้อป และ มะลิ AI ผู้ช่วยออนไลน์ที่พร้อมดูแลลูกค้าทรูให้สะดวกยิ่งขึ้นบนแอป True iService


และทรูได้นำแพลตฟอร์ม TrueVirtual World รวบรวมโซลูชันของกลุ่มทรูที่ให้ทุกคนสามารถทำงาน เรียน และใช้ชีวิตได้ทุกที่ ทุกเวลาไม่ต้องเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19

หรือในส่วนของภาคการศึกษาทรู เป็นส่วนหนึ่งร่วมจัดตั้งการดำเนินงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)จัดอบรมผู้นำเทคโนโลยีด้านการศึกษา หรือ ICT Talent สนับสนุนการใช้แอปพลิเคชัน ‘VLEARN’ แก่ผู้อำนวยการและคุณครู ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1,000 โรงเรียน เพื่อช่วยบริหารจัดการสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และใช้ ‘VROOM’ ห้องประชุมเสมือนจริงเชื่อมต่อผู้เรียนและผู้สอนแบบออนไลน์ รวมถึง นำแพลตฟอร์ม VROOM และ VLEARN ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมูลนิธิออทิสติกไทย นำไปขยายการใช้งานสคาสิโนออนไลน์ สล็อต6666คาสิโนออู่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในต่างจังหวัดทั่วประเทศ


Health มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน

ทรูได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผสานเข้ากับเทคโนโลยี ‘5G’ พัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ’VHEALTH’ ส่งเสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ และสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อาทิ ทำหน้าที่เสมือนพยาบาลที่จะคอยเสิร์ฟยาและอาหารตามที่แพทย์สั่ง, มีกล้องตรวจจับความร้อน เพื่อวัดไข้ผู้ป่วยและแจ้งเตือนได้ทันที, ติดตั้งเจลล้างมือฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติที่ด้านหลังหุ่นยนต์ โดยทรูได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสนามวชิระภูเก็ต และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ในส่วนขององค์กร ทรูได้จ้างงานผู้บกพร่องทางการได้ยิน, ทางสายตา และบุคคลออทิสติก เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียม พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติกแห่งแรกในประเทศไทย


Home มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ทรูได้นำป้ายผ้าใบโฆษณาเก่ามาใช้ประโยชน์ โดยสร้างสรรค์เป็นกระเป๋า‘Bag Vertising’ การออกแบบชุดยูนิฟอร์มพนักงานแบบใหม่ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม‘Digital-eco Uniform’นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังเริ่มการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือSolar Cell ในสถานีฐานกว่า 455 แห่ง

นอกจากนี้ ทรูยังเดินหน้าโครงการ ‘เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า’ (Elephant Smart Early Warning System) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและ WWF ประเทศไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกับการใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ(camera trap) เมื่อช้างหรือวัตถุใดๆเคลื่อนไหวผ่านกล้องจะทำการบันทึก และส่งภาพไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งเตือนให้ผลักดันช้างกลับเข้าพื้นที่ป่า เป็นโครงการนำร่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ และปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยแอปพลิเคชัน ‘We poker online with friendsGrow’เครื่องมือที่ช่วยบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ รวมทั้งสามารถคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงจากการปลูกต้นไม้ได้อีกด้วยและร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดฝึกอบรมการใช้ให้แก่อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศกว่า 10,000 คน


“ความเชื่อของทรูคือ การสร้างนวัตกรรมอัจฉริยะ ที่เข้าใจทุกปัญหา และความต้องการของคนไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมและประเทศไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง บนปณิธาน อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา”

*DJSI เป็นกลุ่มดัชนีความยั่งยืนระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยทุกปีจะมีการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่มากกว่า 3,500 บริษัททั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าบริษัทสูงเป็นอันดับต้น มาเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA)


  • องค์กรความยั่งยืน
  • DJSI
  • True
  • ทรู

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

30
0
   

“เลวาน” ยิงทดเจ็บ “บาเยิร์น” ดับซ่า “เลเวอร์คูเซน” 2-1 คืนจ่าฝูง-เว็บไเกม ยิงปลา playstoreซต์บาคาร่า

“เสือใต้ บาเยิร์น มิวนิก กลับคืนจ่าฝูง เอาชนะ ห้างขายยา ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซน หวุดหวิด 2-1 ด้วยประตูของ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี ศูนย์หน้าความหวัง ช่วงทดเจ็บ ศึกบุนเดสลีกา เยอรมัน วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคมศึกฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมั