รมว.อุตฯ สั่ง ขรก.ในสังก777ww ดีไหมัดงดเข้า-ออกพื้นที่สมุทรสาคร-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.22 -

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอื่นทั่วประเทศ กำชับให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางและคำสั่งจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยสมุทรสาครมีโรงงานในนิคมและนอกนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครกว่า 6,082 โรงงาน คนงานกว่า 345,464 คน

สำหรับข้าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้ติดตามสถานการณ์และมาตรการของจังหวัดอย่างใกล้ชิด และกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของสำนักงาน เช่น การให้สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ได้ตามความจำเป็น และให้งดเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานติดต่อกับส่วนราชการอื่น ให้ใช้การประสานงานทางโทรศัพท์ทางระบบสารสนเทศ หรือการประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

ขณะที่ส่วนราชการอื่นๆ ที่ก่อนหน้านี้เดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และหรือพื้นที่เสี่ยงระมัดระวัง ให้สังเกตอาการของเจ้าหน้าที่ และให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบทุกคน และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดในช่วงเวลาที่จังหวัดสมุทรสาครกำหนด ให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด ให้งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการแจ้งให้หรือประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครทราบเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งนโยบายของผู้ว่าและกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ประสานงานกันก่อน ในช่วงระหว่างนี้ให้ใช้การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เทคนิคหรือช่องทางทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ แทนการเข้าพื้นที่ และให้ทุกหน่วยงานในกบาคาร่าเว็บไหนดีระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องสอดรับอย่างเคร่งครัด

<!–

    –>
    <!–

–>
สล็อตแมชชีน เคลิ้ม เนื้อเพลง

- END -

43
0
   

ผลตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 วัดเล่งเน่ยยี่ 2 จำนดาวน์โหลดslotxoth iosสล็อต xo เครดิตฟรีวน 94 ราย ไม่พบเชื้อ-เว็บไซต์บาคาร่า

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นนทบุรี เปิดเผยว่า ผลการตรวจค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม วัดเล่งเน่ยยี่ 2 จำนวน 94 ราย ไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สั