“พาณิชย์” ลงพื้นที่ ดัน 48 สินค้าชุมชนขึ้นทะเบียน GI รายการทดลองเล่นบาคาร่าฟรี 1000ใหม่-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.27 -


กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ช่วย 48 สินค้าชุมชนจาก 31 จังหวัดขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หลังคัดมาจาก 168 สินค้า 50 จังหวัด เตรียมติวเข้มผู้ผลิต กำหนดมาตรฐานสินค้า สร้างความพร้อมก่อนขึ้นทะเบียน ล่าสุดดำเนินการไปแล้ว 20 สินค้า

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ในปี 2564 กรมฯ มีแผนที่จะผลักดันให้มีการขึ้นทะเบีslot เล่นยังไงยนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับการส่งรายชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่คาดว่าจะขึ้นทะเบียนเป็น GI จากพาณิชย์จังหวัดเข้ามารวมทั้งสิ้น 168 สินค้า จาก 50 จังหวัด และเมื่อได้ทำการคัดเลือกแล้วเห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนเป็น GI จำนวน 48 สินค้า จาก 31 จังหวัด จึงจะลงพื้นที่เพื่อไปให้คำแนะนำ ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการทั้งสายการผลิต กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการผลิต ช่วยกำหนดมาตรฐานสินค้าเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน ก่อนที่จะช่วยให้มีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ต่อไป

สำหรับผลการดำเนินการล่าสุด ได้ดำเนินการแล้ว 20 สินค้า 7 จังหวัด ได้แก่ น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง ปลาทูแม่กลอง และเกลือสมุทรแม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม) ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ กระท้อนทองใบใหญ่บางเจ้าฉ่า และจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า (จ.อ่างทอง) เสื่อกกนาหมอม้า ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ (จ.อำนาจเจริญ) กล้วยตากเขมราฐ (จ.อุบลราชธานี) เนื้อโคขุนกำแพงแสน และมะพร้าวน้ำหอมสามพราน (จ.นครปฐม) สับปะรดน้ำหนาว น้ำผึ้งดอกมะขามเพชรบูรณ์ ทุเรียนน้ำหนาว ข้าวพญาลืมแกงน้ำหนาว และลิ้นจี่ป้าชิดเขาค้อ (จ.เพชรบูรณ์) และมะขามหวานศรีภักดี กล้วยหอมทองหนองบัวแดง และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น (จ.ชัยภูมิ)

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI โดยจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI รวม 6 สินค้า จาก 5 จังหวัด ได้แก่ ดินสอพองลพบุรี จ.ลพบุรี เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน จ.น่าน ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา จ.ยะลา ไชโป๊วโพธาราม จ.ราชบุรี ปลาทูแม่กลอง และเกลือสมุทรแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

ปัจจุบันมีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 151 สินค้า แบ่งเป็น GI ไทย จำนวน 134 สินค้า และ GI ต่างประเทศ จำนวน 17 สินค้า สินค้าใหม่ที่ขึ้นทะเบียนล่าสุด 2 สินค้า ได้แก่ ส้มแม่สิน จ.สุโขทัย และข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ แเล่นเกมขายชิปละได้ตั้งเป้าปี 2564 จะมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI อย่างน้อย 18 สินค้า


  • สินค้าจีไอ
  • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

38
0
   

อาจารย์ ม.อ.หาดใ สิ โน โบนัส 100หญ่ ติดโควิด กักตัวนักศึกษานับร้อย ประกาศปิด 11 พื้นที่ในมหาวิทยาลัย-เว็บไซต์บาคาร่า

พบอาจารย์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดโควิด-19 1 ราย เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ พร้อมกักตัวนักศึกษา 150 คน เผยประกาศปิด 11 พื้นที่ เข้มมาตรการป้งกันโควิด