ผวาการพนันออนไลน์ ได้เงินจริงหรือการพนัโควิด! พิษณุโลกเลื่อนจัดงาน“แผ่นดินพระองค์ดำ”ไร้กำหนด ขู่ปิดร้าน-โรงงาน ฝ่าฝืนมาตรการสกัดโรค-เว็บไซต์บาคาร่า

2021.01.03 -


พิษณุโลก – เมืองสองแควถอยแล้ว..เลื่อนกำหนดจัดงาน “แผ่นดินพระองค์ดำ” ไร้กำหนดกันโควิดระบาด ขู่ปิดทั้งร้านค้า-ร้านอาหาร ยันโรงงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรค คนจากพื้นที่สีแดงเข้าพื้นที่ต้องแยกอยู่แยกกิน แต่แรงงานห้ามเข้า


นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปรับแนวทางในการควบคุมป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ค่ำที่ผ่านมา(2 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอตามมาตรการ 5 ร. และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้

1.โรงแรม ทีมผู้รับผิดชอบตรวจประเมินมาตรการ ตามมาตรฐานไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด Amazing Thailand Safety and Health Administration(SHA) และมาตรฐาน SAVE PHITSANULOK , การให้บริการอาหารบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบบริการโดยพนักงานเสิร์ฟให้ หรือให้ร้านจัดให้มีการสวมถุงมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ตักอาหาร กรณีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้แยกโซน และให้จัดอาหารเป็น Box Set

ผู้เข้าพักต้องลงทะเบียน 3 แอพพลิเคชั่น (SAVEPHITSANULOK, หมอชนะ และไทยชนะ) ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมเสี่ยงสูงลงทะเบียนระบบ DDC Care , ให้ดำเนินการประเมินตนเองตามแนวทางของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ,เน้นย้ำให้เข้มงวดมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ,กรณีที่มีผู้เข้าพักมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดง) ให้รายงาน สสจ.พิษณุโลก หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ ทราบ เพื่อติดตามมาตรกข่าวฟุตบอลโลก 2022ารเฝ้ระวังเพิ่มเติม


2. โรงเรียน/มหาวิทยาลัย และศูนย์เด็กเล็ก หยุดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 5 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564) ให้เรียนออนไลน์ หรือการเรียนการสอนระบบทางไกลแทน , ตรวจตราหอพักนักเรียน/นักศึกษา ให้ได้มาตรฐาน หรือแนะนำให้นักเรียนนักศึกษากลับไปพักอศัยที่บ้าน ไม่ให้มีการมั่วสุม ,ให้ดำเนินการประเมินตนเองตามแนวทางของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในรถรับส่งนักเรียน

3. เรือนจำ ออกมาตรการเข้มข้นตามแนวทางที่วางไว้ กรณีผู้ต้องขังมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แยกกักเป็นระยะเวลา 14 วัน ติดตามอาการทุกวัน และจัดทำรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด -นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทราบทุกวัน , มีแนวทางการกักกันผู้ต้องขังรายใหม่ 14 วัน ก่อนเข้าร่วมกับคนกลุ่มใหญ่

4.ร้านค้า ร้านอาหาร มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบร้านค้า ร้านอาหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน หากฝ่าฝืนครั้งแรกให้ใบเหลืองครั้งที่ 2 ปิดทำการ 7 วัน ให้ร้านค้าร้านอาหารทุกแห่ง ประเมินตนเองตามแนวทางของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรณีร้านอาหารที่ให้ลูกค้าตักอาหารเอง (บุฟเฟต์) ให้ปรับรูปแบบบริการโดยพนักงานเสิร์ฟให้ หรือให้ร้านจัดให้มีการสวมถุงมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ตักอาหาร

5. โรงงานห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก มีการตรวจสอบพื้นที่ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกโรงงานตามแนวทางที่กำหนด มีการวัดไข้ก่อนเข้าทำงานทุกวัน หากฝ่าฝืนครั้งแรกให้ใบเหลือง ครั้งที่ 2 ดำเนินการปิดทำการ 7 วัน

6.ผับ บาร์ สถานบันเทิง ช่วงกลางคืน เน้นย้ำมาตรการ DMHTT ให้เคร่งครัด และให้ปิดบริการ เวลา 24.00 น. ในช่วงวันที่ 7-10 มกราคม 2564 จะมีการสุ่มตรวจในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถานบันเทิง ร้านค้า ขนส่งมวลชน 7. การจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันจำนวนมาก 100 คนขึ้นไป ให้ขออนุญาตก่อนจัดงานทุกครั้ง ที่ ศบค.อำเภอ เน้นย้ำมาตรการ DMHTT ให้เคร่งครัด


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญอื่นๆ และมีมติเพิ่ม ดังนี้
1.เลื่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก ออกไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ มีเพียงการออกสลากกาชาด วันที่ 17 มกราคม 2564
2.จัดระเบียบมาตรการตลาดนัด ทั้งราชการ และเอกชน มอบหมาย สสจ.พิษณุโลก ออกมาตรการตาม ศบค. เช่น ลดช่องทางเข้า-ออก สวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ ให้แผงแต่ละแผงเว้นระยะห่างที่เพียงพอ
3.เน้นย้ำมาตรการสแกนไทยชนะให้เคร่งครัด และให้สถานประกอบการรวบรวมเอกสารเก็บไว้ 30 วัน
4.กรณีที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้พิจารณาแยกตัว ไม่เข้าไปในสถานที่ชุมชน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์รอบด้าน วิเคราะห์สภาพพื้นที่ สภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของพี่น้องประชาชน และเมื่อวิเคราะห์ประเมินแล้วจึงร่วมตัดสินใจในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพื่อประกาศใช้ควบคุมป้องกันเฝ้าระวัง ต่อไป

<!–

    –>
    <!–

ผลบอล –>

- END -

16
0
   

ศธ.เลื่อนลิงค์งานวันเด็ก เหตุระบุผู้มาร่วมงานไม่ได้ ชุมนุม-ร.ร.จัดได้ มั่นใจคุมสถานศึกษาอยู่-เว็บไซต์บาคาร่า

โควิดทำพิษ “ณัฏฐพล” ชี้ งานวันเด็ก ศธ.ต้องเลื่อน เช่นเดียวกับพื้นที่สาธารณะและเอกชน เพราะไม่สามารถระบุผู้มาร่วมงานได้ แต่เปิดโอกาสให้ชุมชน หรือโรงเรียนจัดได้เพราะรู้ตัวตน มั่นใจสถานการณ์ในสถานศึกษายังสามารถควบคุมพื้นที่ได้