บ่อนไก่อ่างทองพ่นพิษ! ลพบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย-เว็บไซต์บาคารเล่นเกมได้เงิน 2020 pantip่า

2021.01.06 -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี แจ้งไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ รายที่ 4, 5 และ 6 ของจังหวัดลพบุรี จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ผลการตรวจยืนยัน วันที่ 5 มกราคม 2564 และได้ซักประวัติเกี่ยวกับไทม์ไลน์อย่างละเอียดอีกครั้งภายหลังจากทราบผลตรวจยืนยัน ดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 4 เป็นชายไทย อายุ 59 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2563
– พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
– เวลา 10.00-15.00 น. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563
– เวลา 10.00 น. ซื้อของที่ร้านขายของชำ หมู่ 3 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
– พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2563
– เวลา 10.00-15.00 น. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2563
– เวลา 09.00-17.00 น. สนามชนไก่ลำท่าแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 28 ธันวาคม 2563
– เวลา 10.00 น. ซื้อของที่ร้านขายของชำ หมู่ 3 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
– เวลา 19.30-21.30 น. เดินทางไปร่วมงานศพ วัดบางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 29 ธันวาคม 2563
– เวลา 13.00-15.00 น. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564
– พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 3 มกราคม 2564
– เวลา 14.00-17.00 น. เดินทางไปโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อขอรับการตรวจโควิด-19 (จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก กรณีสนามชนไก่ตามประกาศของ สสจ.ลพบุรี)

วันที่ 4 มกราคม 2564
– กักตนเองในที่พักอาศัย บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2564
– ผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี


ผู้ป่วยรายที่ 5 เป็นชายไทย อายุ 57 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 20-26 ธันวาคม 2563
– เวลา 07.00-10.00 ผลกระทบของปัญหาการพนันน. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2563
– เวลา 08.30-17.00 น. สนามชนไก่ลำท่าแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564
– เวลา 07.00-10.00 น. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.การบำบัด การติดการพนันบางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 2 มกราคม 2564
– พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 3 มกราคม 2564
– เวลา 14.00-17.00 น. เดินทางไปโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อขอรับการตรวจโควิด-19 (จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก กรณีสนามชนไก่ตามประกาศของ สสจ.ลพบุรี)

วันที่ 4 มกราคม 2564
– กักตนเองในที่พักอาศัย บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2564
– ผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี


ผู้ป่วยรายที่ 6 เป็นชายไทย อายุ 61 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 20-26 ธันวาคม 2563
– พักอาศัยที่บ้านพัก และอยู่ในละแวกหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2563
– เวลา 09.00-17.00 น. สนามชนไก่ลำท่าแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 28 ธันวาคม 2563
– เวลา 08.00 น. เดินทางไปร้านขายของชำ หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2563
– พักอาศัยที่บ้านพักองตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2563
– เวลา 10.30-11.00 น. ไปตลาดท่าวุ้ง (สวมหน้ากากตลอดเวลา)
– เวลา 13.00-16.00 น. หากญาติที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
– เวลา 16.00-16.30 น. วัดวิหารขาว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (สวมหน้ากากตลอดเวลา)

วันที่ 1 มกราคม 2564
– เวลา 08.00 น. เดินทางไปร้านขายของชำ หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
– เวลา 09.00-15.00 น. ไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 2 มกราคม 2564
– พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 3 มกราคม 2564
– เวลา 14.00-17.00 น. เดินทางไปโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อขอรับการตรวจโควิด-19 (จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก กรณีสนามไก่ชนตามประกาศของ สสจ.ลพบุรี)

วันที่ 4 มกราคม 2564
– กักตนเองในที่พักอาศัย บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2564
– ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้สั่งการทีมควบคุมโรคติดต่อ อ.ท่าวุ้ง ดำเนินการควบคุมโรคทันที โดยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ และให้กักตนเองในที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน และแนะนำพื้นที่เสี่้ยง ทำความสะอาดตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และไปยังสถานที่เสี่ยงตามไทม์ไลน์ข้างต้น ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

23
0
   

อดีตทีสแกน ไฮโลเขียนโปรแกรมจับเสียงไฮโลจับผิด ไฮโล โทรศัพท์มงาน บลิซซาร์ด แยกตั้งสตูฯ "ยักษ์น้ำแข็ง" มุ่งทำเกม RTS-เว็บไซต์บาคาร่า

Frost Giant Studios ทีมพัฒนาน้องใหม่ที่ก่อตั้งโดยอดีตทีมงานหัวกะทิค่ายเกมชื่อดัง พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อหวังปฏิวัติวงการเกมแนว RTS