“บิ๊กป้อม” เปินันโอนเงิน เว็บพนันเว็บพนันไม่โอนเงินให้เล่นพนันออนไลน์โดนจับดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุควบคู่เลี่ยงโควิด-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.28 -


โฆษก “ประวิตร” เผยเจ้าตัวเปิดศูนย์ ปก.-ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 64 ประชุมมอบนโยบาย สั่งเตรียมพร้อมรับมือ เข้ม กม.จราจร รณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ควบคู่เลี่ยงโควิด มุ่งให้pppoker club id ปชช.ปลอดภัย

วันนี้ (28 ธ.ค.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 09.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ vdo conference และทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มท.

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในปีที่ผ่านๆ มาซึ่งมีสถิติผู้เสียชีวิตลดน้อยลง รวมทั้งรับทราบกิจกรรมจากการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อรองรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเล่นสล็อตออนไลน์ในการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ยวดยาน การสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกลไกการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีมาตราการบูรณาการของทุกหน่วยงาน ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในภาพรวมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ คือ ได้มีมติเห็นชอบนโยบายการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2565-2575 ) เนื่องจากแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2561-2564) จะสิ้นสุดลงในปีหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน แม้ในปีที่ผ่านมาจะมีสถิติการสูญเสียลดลง แต่อุบัติเหตุบนท้องถนนยังถือว่ามีความสำคัญและนำมาซึ่งความสูญเสียจำนวนมาก จึงจำเป็นจะต้องมีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยให้จังหวัด, อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกรมการขนส่งทางบก ได้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตลอดทั้งปีต่อไป

จากนั้น พล.อ.ประวิตรได้ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยได้กล่าวมอบนโยบายว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ทำบุญ และเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รัฐบาลจึงได้มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์ฯ พร้อมกำชับ มท., สตช. และกรมการขนส่งทางบก ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กำหนดมาตรการเชิงรุก เตรียมความพร้อมให้ชัดเจน บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ลดปัจจัยเสี่ยง เช่น ไม่ขับรถเร็วตามที่กฎหมายกำหนด, ไม่ดื่มสุรา (เมาไม่ขับ) หรือสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่จักรยานยนต์ เป็นต้น พร้อมให้มีการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย

พล.อ.ประวิตรยังได้กล่าวเพิ่มเติมขอให้ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุ และจาก covid-19 ด้วย โดยขอให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ สธ.กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนทุกคน มีความสุขสวัสดี สมความปรารถนาในเทศกาลปีใหม่ 2564 ทุกคนด้วย
  • ประวิตร

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

41
0
   

คุก 10 ปี หน.ศูนย์ควบคุมโรคฮานอยทุจริตจัดซื้อเครื่องมือป้องกันโควิดสูงเกินจริง-เว็บไซต์บาข่าว บันเทิงคาร่า

รอยเตอร์ – ศาลเวียดนามตัดสินจำคุกหัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกรุงฮานอยเป็นเวลา 10 ปี หลังพบว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของโควิด-19