“บิ๊กบี้” ส่งสารปีใหม่ ลั่นปฏิรูป ทบ.ปรับบทบาทใหม่ พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชาคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง ไม่ต้องฝากสูตรชนะบาคาร่า รักษาแผ่นดิน-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.30 -

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (แฟ้มภาพ)
ผบ.ทบ.ส่งสารปีใหม่ ยันปี 64 จำเป็นต้องปฏิรูป ทบ. ปรับบทบาทใหม่ พร้อมให้กำลังใจทหารทำหน้าที่ ยึดมั่นแนวคิด พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน

วันนี้ (30 ธ.ค.) พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ส่งสารอวยพรให้หน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 มีใจความว่า ในรอบปีที่ผ่านมาการดำเนินภารกิจของกองทัพบกมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน ตลอดจนเป็นกลไกหลักสนับสนุนรัฐบาลรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยเฉเที่ยว ลาสเวกัส pantip 2019พาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือดูแลประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเท เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีเอกภาพ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนรวม และประชาชนเป็นเป้าหมาย ทำให้ภารกิจทุกด้านบรรลุผลตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานให้กองทัพบกก้าวไปสู่อนาคตที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยืนหยัดอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

พ.ต.หญิง ปวีณากล่าวต่อว่า สำหรับปี 2564 กองทัพบกจำเป็นต้องปฏิรูปและปรับบทบาทอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง โดยมีทหารทุกคนเป็นกำลังหลักสำคัญขับเคลื่อนทุกมิติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหารที่มีความเสียสละ กล้าหาญ มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ปฏิบัติงานโดยการยึดมั่นในแนวความคิด พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน ดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงปลอดภัยและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ในขณะเดียวกันขอให้บูรณาการการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง สร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ พัฒนางานริเริ่มใหม่ให้หน่วยมีศักยภาพ ความทันสมัย พร้อมก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติอย่างรู้เท่าทัน สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้หลักธรรมและความยุติธรรมในการปกครองบังคับบัญชา ปลูกฝังให้กำลังพลเป็นผู้มีจิตสาธารณะและเป็นทหารอาชีพที่พร้อมทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริง อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับหน่วยจะนำสารอวยพรปีใหม่มอบให้กำลังพลในหน่วย เพื่อเป็นการส่งผ่านความห่วงใย มอบความปรารถนาดีจาก ผบ.ทบ.ไปยังกำลังพลทุกนาย นำมาซึ่งขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป


PPPoker Cheats


  • ณรงค์พันธ์

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

34
0
   

ถามทั้งน้ำตา! แม่ “น้องแบงค์” รองแชมป์นักเต้นระดับโลก กลัวลูกต้องผ่า90min in hoursสมอง ถามแก๊งโจ๋ทำร้ายลูกแม่ทำไม-เว็บไซต์บาคาร่า

บุรีรัมย์-แม่ “น้องแบงค์” หนุ่มหล่อชาวบุรีรัมย์อนาคตไกลรองแชมป์นักเต้นระดับโลกถูกแก๊งโจ๋รุมทำร้ายปางตายคาร้านอาหาร น้ำตาคลอเบ้ากลัวลูกต้องผ่าตัดสมอง เผยลูกรักการเต้นฝันอยากเป็นครูสอนเต้นมีสตูฯ เป็นของตัวเอง อยากถามทำร้ายลูกแม่ทำไม