"นฤมล&quคา สิ โน รูป เกือกม้าot; เยือนอยุธยา มุ่งยกระดับฝีมือแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.24 -


รมช.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นยกระดับฝีมือแรงงาน ภายใต้นโยบาย สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา (สพร.15 พระนครศรีอยุธยา) มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา โดยศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีความมุ่งมั่นที่จะ “สร้าง” แรงงานให้มีทักษะใหม่อย่างมีคุณภาพ สามารถไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น “ยก” ระดับมาตรฐานฝีมือให้มีทักษะที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือ รวมถึง “ให้” แรงงานทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ทั้งนี้ ได้สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเกิดเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป


รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภารกิจของสพร. 15 พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม ช่างเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ และการประกอบอาหารไทย การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 การประเมินความรู้ความสามารถ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 นอกจากนี้ยังได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน I CHEF ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 มอบหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถแก่ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ให้แก่ บริษัท มิตซุย ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทได้จัดทำมาตรฐานของตนเอง ในสาขาช่างติดตั้งแม่พิมพ์ปั้มโลหะ ระดับ 1 สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถของพนักงานในบริษัท สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างหรือเลื่อนตำแหน่ง หรือเป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่พนักงานแต่ละราย รวมถึงใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อีกด้วย

“ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ปรับเปลี่ยนจากกระทรวงด้านสังคมไปสู่ด้านเศรษฐกิจ และขอฝากให้ สพร.1slotxo joker 1005 พระนครศรีอยุธยา ได้คัดเลือกและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของพื้นที่และอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เพื่อให้เกิดแรงงานที่มีคุณภาพต่อไป” รมช. แรงงาน กล่าวในตอนท้ายสุด


หลังจากนั้น รมช. แรงงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสัมมนา “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)” ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในเชิงป้องกัน ให้สามารถนCanto Casino APKำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติได้จริง ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย สถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

ศาสตราจารย์ นฤมล ได้พบปะ พูดคุยกับผู้เข้าสัมมนาและกล่าวตอนหนึ่งว่า “ ความปลอดภัย เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวเราเองและบุคคลอื่น รวมถึงสาธารณะ ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันและช่วงเวลาในการทำงาน ต้องมีมาตรการป้องกันหรือกำหนดมาตรฐานในการทำงานอย่างเหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้ปฏิบัติงานต้องมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งคัด และหวังว่าการสัมมนาในวันนี้ จะช่วยให้สามารถค้นหาอันตรายที่แฝงมาจากการทำงาน แล้วนำไปสู่การกำหนดมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “Safety Thailand”ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”
  • นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
  • พระนครศรีอยุธยา
  • มาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

34
0
   

บ๊ายบายตำนาน "สุรีย์ สุขะ" แนวทางหวยลาวแบ็กจอมตะลุยทีมชาติไทย แขวนสตั๊ดวัย 38 ปี-เว็บไซต์บาคาร่า

ได้เวลาอำลาวงการฟุตบอลอันเป็นที่รักสำหรับ สุรีย์ สุขะ อดีตแบ็กขวาในตำนานของทีมชาติไทย หลังประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา