ทล.Star 77 casinoแจ้งสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จ.ชลบุรี เปิดใช้แล้ว-เว็บไซต์บาคาร่า

2021.01.07 -

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี และงานก่อสร้างขยายถนน บนทางหลวงหมายเลข 331 (บริเวณทางแยกต่างระดับมาบเอียง ถึง บริเวณบ้านโป่งสะเก็ด) ระหว่าง กม.37-กม.49  ระยะท พนันศูนย์ บำบัดผู้ติดการพนันางรวม 11.83 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 3,465,645,159 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับทางหลวงหมายเลข 331 เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรสูงมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง  ทล. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพาน 24 แห่ง และงานก่อสร้างขยายถนน ลักษณะการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางคอนกรีต เป็นการออกแบบปรับปรุงขยายช่องจราจรหลักจากเดิมมีขนาด 4 ช่องจราจร แบ่งเป็นขาไป 2 ช่อง ขากลับ 2 ช่อง เพิ่มเป็นขนาด 6 ช่อง ขาไป 3 ช่อง ขากลับ 3 ช่อง (ทางหลัก 3 ช่อง ทางคู่ขนาน 3 ช่อง) โดยช่องจราจรที่ขยายจะอยู่ในเขตทางหลวง ไม่มีการเวนคืนเพิ่มเติม

สมัครroyal online มือถือ

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

20
0