ทช.เปิดใช้สะพานข้ามแม pantipคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง มือถือ่น้ำฮี้ ย่นระยะทาง 14 กม.เชื่อมสองตำบล จ.บึงกาฬ-เว็บไซต์บาคาร่า

2021.01.04 -


กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำฮี้ (สะพานท่าสองคอน) เชื่อมสองตำบล จ.บึงกาฬ ร่นระยะทาง 14 กิโลเมตร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำฮี้ (สะพานท่าสองคอน) ตำบลเซกา, หนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนสัญจรได้แล้ว ทำให้สามารถเชื่อมสองตำบล จ.บึงกาฬ ร่นระยะทาง 14 กิโลเมตร
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำฮี้ (สะพานท่าสองคอน) ตำบลเซกา, หนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในอดีตไม่มีสะพานเชื่อมบริเวณดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานข้างเคียง ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 14 กิโลเมตร เพื่อสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่ง
โดย ในปี 2562 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ การให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยมายิ่งขึ้น ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการกระจายรายได้สร้างงานให้คนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง
โดยสะพานดังกล่าวก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 130 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตรก่อสร้างถนนเชิงลาดแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 3,250 เมตร ผิวจราจรพร้อมไหล่ทาง กว้าง 7 – 8 เมตรติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า ใช้งบประมาณในการก่อการพนัน มีอะไรบ้างสร้างรวม 55.100 ล้านบาท
  • กรมทางหลวงชนบท
  • สะพานท่าสองคอน
  • แม่น้ำฮี้
  • จ.บึงกาฬ

พนันบาคาร่า
<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

13
0
   

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี คว้ารางวัล CSR-DIW Continuousส ปี ด บา ค่า ร่า คือ Award ประจำปี 2563-เว็บไซต์บาคาร่า

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน