ความหมายของอักษรย่อ MVS ต่างสีบนพวงมาลา! สีม่วงของสมเด็จพระบรมราชินี สีฟ้าของเจ้าคุณพระสินีนาฎ!!-เว็บไซเกมส์ยิงปลาเล่นยังไงให้ได้เงินเกมยิงปลา pantipต์บาคาร่า

2021.01.04 -


เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาษณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และอดีตประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา

ในการนี้ เจ้าคุณพระสินินาฏฯ ได้วางพวงมาลาหน้าโกศศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม พวงมาลาที่วางนั้นมีอักษรย่อ MVS ประดิษฐานภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และอุณาโลมเลข ๑๐ ไม่ใช่ “ว ป ร” อักษรย่อในตราประจำพระองค์พระเจ้าอยู่หัว

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ “ว ป ร” มหาวชิราลงกรณ ปรมราชาธิราช มีเลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร “ว” เป็นสีขาว หมายถึง สีประจำพระชนมวารตามคติมหาทักษา “ป” สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ และ “ร” สีฟ้า หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมราชชนนี

ส่วนตราประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ “ส ท” (สุทิดา) ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี อักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส” เป็นสีม่วง หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ และ “ท” เป็นสีเหลือง หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระราชสวามี
และยังมีตราประจำพระองค์ที่ใช้ร่วมกันของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และ พลตรีหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เริ่มปรากฏครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอักษรย่อ MVS เหมือนกัน อักษรย่อ MV สีเหลือง ย่อมาจาก Maha Vajiralongkorn ส่วนตัว S ถ้าเป็นสีม่วง หมายถึง Suthida เพราะเกิดวันเสาร์ แต่ถ้าเป็นสีฟ้า ก็หมายถึง Sineenart เพราะเกิดวันศุกร์ มีด้วยกัน ๒ แบบ คือ

แบบที่ ๑ ตราสัญลักษณ์ MVS มีตราจักรีภายใต้พระอนุราชมงกุฎ ปัจจุบันเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎ ใช้ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ยังเป็น พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เริ่มปรากฏใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยส่วนมากจะเห็นตราสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่บนพวงมาลาหลวงสีม่วง ซึ่งพระราชทานในงานฌาปณกิจศพ
.
แบบที่ ๒ ใช้ในขณะทรงขึ้นครองราชย์แล้ว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ยังเป็น ท่านผู้หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา จนเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในปัจจุบัน มีเลข ๑๐ เพิ่มขึ้นจากแบบที่ ๑ ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ

ส่วนตราประจำพระองค์ที่ใช้ร่วมกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีอักษรนามย่อ MVS ประดิษฐานภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเช่นกันโดยย่อมาจาก “Maha Vajiralongkorn Sineenart” มีความหมายในภาษาไทยว่า “มหาวชิราลงกรณ สินีนาฏ” โดย “MV” เป็นสีเหลือง หมายถึงสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ “S” เป็นสีฟ้า หมายถึง สีประจำวันเกิดของเจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยตราสัญลักษณ์นี้จะมีอยู่สองแบข่าว ทีม พรีเมียร์ลีก ล่าสุดบด้วยกัน คือ

แบบที่ ๑ เป็นตราที่ใช้ร่วมกันในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จนประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน และเจ้าคุณพระสินีนาฏ ตั้งแต่ยังเป็น พันตรีหญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ จนเป็นเจ้าคุณพระสินีนาฏในปัจจุบัน โดยเริ่มปรากฎใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฎอยู่บนพวงมาลาหลวงสีฟ้า ซึ่งพระราชทานในงานฌาปนกิจศพ และยังมีปรากฎบนภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

แบบที่ ๒ เป็นตราที่ใช้ร่วมกันในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จนประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน และเจ้าคุณพระสินีนาฏ ตั้งแต่777ww ดีไหมยังเป็น ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ จนเป็นเจ้าคุณพระสินีนาฏในปัจจุบัน มีเลข ๑๐ เพิ่มขึ้นจากแบบที่ ๑ ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่บนพวงมาลาหลวงสีฟ้า ซึ่งพระราชทานในงานฌาปณกิจศพ ในช่วงปี ๒๕๖๒ ต่อมามีปรากฏอยู่บนภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานเป็นกำลังใจให้พสกนิกรชาวไทยในโอกาสต่างๆ

ตราประจำพระองค์ที่ใช้ร่วมกันนี้ การจะนำไปใช้ต้องได้รับพระบรมราชานุญาตก่อน เพราะพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นตราประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ มิใช่ของผู้ใช้ร่วม
  • เจ้าคุณพระสินีนาฎ
  • พวงมาลา

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

18
0
   

"แมนฯ ซิตี" เจอระลอกใหม่ "วอล์คเกอร์-เฆซุส" ติดเชื้อโควิด-19-เวบาคาร่า สล็อต็บไซต์บาคาร่า

แมนเชสเตอร์ ซิตี รองแชมป์เก่า พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ยืนยัน ไคล์ วอล์คเกอร์ กองหลัง กับ กาเบรียล เฆซุส กองหน้า และสตาฟฟ์ 2 คน ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคมบุคลากรทั้ง 4 คน จะต้องถูกกักตัว 10 วัน ตามมาตรการของรัฐบาล หมายควา