ขบ.ประกาเนื้อเพลง ประกอบละคร แอบรักคุณสามีศ ห้ามเดินรถ-เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เส้นทาง สมุทรสาคร-กาญจนบุรี-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.22 -


กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศ ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ที่มีต้นทางปลายทาง ในเส้นทางกาญจนบุรี-สมุทรสาคร-กาญจนบุรี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าวในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดสมุทรสาครจึงมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารประจำทางเป็นการชั่วคราวในเส้นทางกาญจนบุรี-สมุทรสาคร-กาญจนบุรี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับคำสั่งทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศ ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ห้ามทำการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางที่จังหวัดกาญจนบุรี-สมุทรสาคร ระงับการเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยังจังหวัดอื่น

นอกจากนี้ ให้พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารให้ตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง และกำชับให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกคันและทุกเส้นทางการเดินรถ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมีความห่วงใยการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของประชาชน ได้ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาxe88 hackธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้โดยสารและพนักงานประจำรถต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาขณะเดินทาง และงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะโดยสาร ต้องมีการเว้นระยะที่นั่ง หรือยืนห่างกัน จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหรือจุดล้างมือให้บริการแก่ผู้โดยสาร และให้หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ราวจับ ที่นั่ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งควรจัดให้มีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นๆ เพื่อให้ทราบปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร สามารถจัดรถบริการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลดความแออัดของการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนหากไม่มีความจำเป็นยังไม่ควรเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
  • ย้ายแรงงานต่างด้าว
  • ประกาศห้ามเดินรถ
  • กรมขนส่ง
  • สมุทรสาคร
  • กาญจนบุรี

หุ้นไต้หวันย้อนหลัง <!–

    –>
    <!–

–>

- END -

28
0
   

“ติอาโก้”คัมแบ็กช่วยลิเวอร์พูลเจอ“เซาธ์แฮมปเครดิตฟรีลงทะเบียนสล็อต youtube์ตัน” คืนนี้

ติอาโก้ อัลคันทารา ลุ้นคัมแบ็กเป็นตัวจริงช่วย ลิเวอร์พูล เกมเยือน เซาธ์แฮมป์ตัน คืนนี้