กาฬสินธุ์ซ้อมแผนอพยพเด็กพิเศษห@777ww ep7นีเอาตัวรอดเหตุไฟไหม้หน้าหนาว-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.22 -


กาฬสินธุ์-รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูลร่วม สนง.กับคุ้มครองแรงงานฯ จัดซ้อมแผนอพยพเด็กพิเศษ จำลองเหตุไฟไหม้บนอาคารเรียนและเรือนนอน หวังกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ปลูกจิตสำนึกเตรียมความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง เด็กนักเรียน


ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดซ้อมแผนอพยพนักเรียน กรณีเกิดอัคคีภัยในอาคารเรียนและเรือนนอน โดยมีบุคลากร ครู จำนวน 150 คน และเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษ จำนวน 427 คน ร่วมซ้อมแผน

นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กล่าวว่า การจัดซ้อมแผนอพยพดังกล่าว ดำเนินการจัดขvenetian macau food court reviewึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยให้กับผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความไว้วางใจ นำบุตรคาสิโนออนไลน์ไม่ต้องโหลดหลานมาฝากเรียนและอยู่ในความดูแลของคณะครู

ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดซ้อมแผนอพยพเป็นปีที่สาม โดยกำหนดในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศแห้งแล้ง มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย


นายเรืองเวชกล่าวอีกว่า ในการซ้อมแผนได้จำลองเหตุการณ์ เกิดอัคคีภัยขึ้นในห้องเรียนและเรือนนอน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สัญญาณบอกเหตุ ครูผู้แลเด็กช่วยกันควบคุมเด็ก ไม่ให้ตื่นตระหนก เพื่อที่ทุกคนจะได้มีสติ ในการเอาตัวรอดอย่างปลอดภัย ทุกคนจับมือกันเกิดเร็วออกจากจุดที่เกิดเหตุ ห้ามวิ่งโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเกิดการหกล้ม ได้รับอันตรายจากการถูกเพื่อนสะดุด และเหยียบทับอีกด้วย

“การซ้อมแผนดังกล่าว ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการเตือนภัย การแจ้งเหตุ การสื่อสาร ตลอดทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งอุปกรณ์การดับเพลิงและบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระงับเหตุอัคคีภัย”นายเรืองเวช


นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษได้เกิดการตื่นตัว ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพภาพทางร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ให้ได้รับความมั่นใจและปลอดภัยในกรณีหากเกิดอัคคีภัยในฤดูหนาวขึ้นจริง


  • ซ้อมหนีไฟ
  • เด็กพิเศษ
  • กาฬสินธุ์

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

46
0
   

สื่อตั้งฉายาสภาผู้แทนฯ "ปลวกจมปลัก" วุฒิฯ "ปเว็บ เกมสล็อตรสิต" ดาวเด่น "สุทิน" ดาวดับ "วิสาร" วาทะแห่งปี "มันคือแป้ง"-เว็บไซต์บาคาร่า

เปิดฉายาสภาฯคว้า ปลวกจมปลัก ส.ว. สภาปรสิต ปธ.สภาฯ ครูใหญ่ไม้เรียวหัก ปธ.วุฒิฯ รับฉายา หัวตอรอออเดอร์ สิระ-เต้ คู่กัดแห่งปี อวย สุทิน ดาวเด่นควรเป็นผู้นำฝ่ายค้านแทน สมพงษ์ ดาวดับ วิสารกรีดแขน วาทะแห่งปี มันคือแป้ง