กกต.วางแนวประกาศผลเลือกตั้ง สล็อต1168อบจ.ไม่เป็นทางการติดประกาศที่ทำการ-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.18 -


กกต.วางแนวประกาศผลเลือกตั้ง อบจ.ไม่เป็นทางการติดประกาศที่ทำการ อบจ. – คนได้คะแนนเท่ากัน จับสลากภายใน 3 วัน นับแต่ประกาศผล

วันนี้ (18 ธ.ค.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า ได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยเมื่อ กกต.ประจำ อบจ.ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว ให้ดำเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนาเติมเกมpubgยกและสมาชิกสภา อบจ.แล้วปิดประกาศไว้ที่ทำการ อบจ. และรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว

กรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน เป็นเหตุให้มีนายกหรือสมาชิกสภา อบจ.เกินจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้ กกต.ประจำ อบจ.ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน จัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าว

และเมื่อถึงกำหนดเวลาการจับสลากแล้ว หากผู้สมัครทราบวัน เวลา และสถานที่จับสลากแล้วไม่มา หรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ ผอ.กต.ประจำ อบจ.เป็นผู้จับสลากแทน และให้ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด บันทึกเหตุการณ์ไว้ แล้วรายงาน ผอ.กกต.ประจำจังหวัด และ กกต.โดยเร็ว


  • ประกาศผลเลือกตั้ง
  • ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

<!–

    –>
    <!–

–>

ขายชิป ค่า สิ โน

- END -

32
0
   

เปิดสัญจรแล้ว! ทางด่วนวงแหวนเชื่อม 3 เมืองใน ‘กวางตุ้ง’-เว็บไซ เล็ ต ต่างประเทศต์บาคาร่า

ซินหัว (29 ธ.ค.) – ทางด่วนวงแหวนเฉาซ่าน (Chaoshan Ring Expressway) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเฉาหยาง เมืองซ่านโถว (ซัวเถา) มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน เปิดให้สัญจรอย่างเป็นทางการแล้วในวันจันทร์ (28 ธ.ค.)